Japonların Dini İnancı Nedir

Japonların Dini Hakkında Bilgi, Japonların Dini İnançları

Japonlar inançları iki farklı dine bağlı olarak devam eder. Düğün ve özel zamanlarında insanlar Şinto dinine bağı kalırlar. Ölü olduğu zaman ise Budist törenleri uygulanarak yolculuk edilir. Ülke içersinde tam bir din bağlılığı yoktur. Şinto dini yerli dini olup ruhların şehrin içersinde yaşadıklarına inanılır öyle hareket ederlerdi. Ruhların toprakların asıl sahibi olduğunu düşünerek onların saygısını kazanmak için ayinler düzenlenir. Ruhlara ataları ve tarih boyunca ölen kişilerde eklenerek buralarda yaşamlarına devam ederler. Ruhlara yiyecek sunan kabileler olup onların tanrılar tarafından affedilmesi beklenir.

Budizm ise Şinto dinine göre daha farklı olup Çin Kore ve Hindistan’dan ülkelerine gelen din olarak kabul edilir. Budizm adı altında dünya üzerinde 500 milyondan fazla kişi olup yaşamına devam etmektedir. Tanrıları Buddha olup ibadetlerini onun huzurunda gerçekleştirirler. Din ve felsefe inancı olarak görülür hayatta yaşanan ızdıraplar, acılar, tatminsizlik gibi sorunlar Budizm ile ortadan kaldırılır. Buralarda yaşayanlar Hıristiyanlık inancına ise 16. yüzyılda bölgeye Portekizli gemilerin gelmesi ile yaygınlaşmaya başlamıştır. Bölge halkının azınlık bir bölümü Hıristiyan dinine bağlı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir