Kavimler Göçü Nedir Kısaca

Doğu Avrupa, Aral Gölü, Hazar Gölü ve Orta Asya’da yaşayan kabileler, baskılar ve şartların değişmesi sonucunda Batı’ya göç etmek zorunda bırakılmışlardır. Büyük kitleler halinde insanlar buradan Batı Avrupa ve batı ülkelerine göç etmeye devam etmiştir. İnsan boyları büyük kabileler halinde göçlerini gerçekleştirmişlerdir.

Kavimler göçü 350-800 yılları arasında tamamlanmıştır. İlk dönem ve ikinci dönem olmak üzere iki dönemde gerçekleşmiştir. Roma İmparatorluğu ve Hunlar arasında sınır değişikliklerine de sebep oldu. İlk göçleri Hunlar, Slavlar, Ön Bulgarlar, Alanlar olurken, Gotlar, Anglo-Saksonlar, Vandallar ve Franklar gibi Cermen kabileleri ikinci göç dalgasında gelmişlerdir. Kavimler göçü sonucunda siyasi dengelerde değişiklikler görülmüştür.

Kavimler Göçünün Sonuçları

Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye ayrılmak zorunda kaldı. Doğu ve Batı Roma olmak üzere ayrılmışlardır.

Avrupa yüzyıla yakın bir süre iç karışıklarla uğraşmıştır.

Derebeylik rejimi ortaya çıkmıştır.

Barbar kavimler ile Romalılar kaynaşması sonucunda yeni milletler ortaya çıkmıştır.

Orta Çağ Avrupası’nda kilise, papalık ve skolastik düşünce değer kazanmıştır.

Göçler sonucunda bugünkü İspanya’ya Vizigotlar, Kuzey Afrika’ya Vandallar, İtalya’ya Ostrogotlar, bugünkü Fransa’ya ise Franklar yerleşmiştir.

İlkçağ sona ermiş Orta Çağ başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.