Oligarşi Nedir Kısaca

Oligarşi, Eski Yunan kökenli bir kelimedir. “Oligos” (az) ve “arkhein” (yönetmek) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Belirli bir zümrenin ülkeyi yönetmesidir. Bu zümre askeri, siyasi veya ekonomik yönden güçlü bir gruptur. Örneğin Eski Yunan’da Atina 30 kişilik idareci bir grup tarafından yönetiliyordu.

Bu yönetim şeklinde iktidar ve yönetme kudreti sadece bu grubun elindedir. Birkaç aile tüm iktidarı ele geçirir ve topluma hükmeder. Oligarşide sosyal ve siyasal haklar toplumun geneline adil bir şekilde dağılmaz. Devletin tüm organları yönetimdeki zümrenin çıkarları için çalışır. Devlet adeta onları daha çok hak sahibi ve zengin yapmak için vardır. Onlar ne derse o olur.

Aristo ise haksızlığa meyilli, adalet sahibi olmayan kötü ve anlayışsız kişilerin yönetimi için “oligarşi” kelimesini kullanmıştır. Bu tabiri birkaç aile ya da zümre için kullanmamıştır.

Bazı siyaset bilimciler, yönetim şekline bakmaksızın her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşinin hakim olduğunu söylerler. Bunun yanında günümüzde “oligarşi” kelimesi sadece devletler için kullanılmaz. Örneğin sanayiyi elinde bulunduran gruplar için “sanayi oligarşisi” denir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.