Sera Etkisinin Zararları

Küresel büyüme beraberinde küresel çapta sorunları getirmektedir. Küresel sorunları tetikleyen unsurların ortaya çıkması genel olarak dünyanın yapısına zarar vermektedir. Sorunlara dair çözümler üretilerek olası sera etkisinin verdiği zararlar azaltılmalıdır.

Sanayileşme, fabrikalaşma, makineleşmeye bağlı olarak ülkelerin coğrafi yapılarına ciddi zararlar vermektedir. Ülkelerin üretime ağırlık vermesi, çevrelerine karşı duyarsız davranmalarından dolayı bütün dünya bundan etkilenmektedir. Sanayileşme beraberinde kirlilik, çevresel ve küresel sorunlar getirmektedir.

Sanayi alanında havaya salınan zararlı gazlar sera etkisine sebep olmaktadır. Atmosferde asılı kalarak perde görevi görüp dünyayı ısıtan ışınlara engel olarak havanın daha da ısınmasına sebep olmaktadır. Atmosferde biriken bu gazlar dünyamıza zarar vermektedir. Güneş ışınlarının daha zararlı hale gelmesine de sebep olmaktadır. Sera etkisini arttıran karbon ve diğer gazların salımı endüstri alanlarında gerçekleşmektedir.

Sera etkisinin dünyamıza zararları;

Küresel ısınmaya neden olur.

İklimlerde dengesizliğe neden olur.

Mevsimsel geçişlerde düzensizlikler görülür.

Atmosferik faaliyetlerin gerçekleşmesine engeldir.

Buzulların erimesine neden olur.

Buzullarda yaşayan canlı neslini olumsuz etkiler.

Çölleşme, çoraklaşma ve kuraklaşmaya neden olur.

Doğal kaynakların yok olmasına neden olur.

Hayvan nesillerinin tükenmesine neden olur.

Çevre sorunlarına ve kirliliklerin artmasına neden olur.

İnsanların sosyal yaşamlarını olumsuz etkiler.

Ruhsal olarak insanları olumsuz etkiler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir