İnsan Faaliyetleri Sonucu Oluşan Çevre Sorunları

İnsanların zenginliğe ve modern hayata merakı sonucunda sanayileşme ve fabrikalaşma hızla artış göstermiştir. Doğal yaşam alanlarının yerini betondan binalar alarak kendilerine şehirler kurmuşlardır. Doğanın varlığının varlığından uzaklaşarak daha çok betonlaşan bir dünya kurmuşlardır. Bizler de bu yazımızda insanların sebep olduğu çevresel sorunları sizlerle paylaşacağız.

İnsanlar doğaya olan yaklaşımları çok acımasızca olmuştur. Ağaçlık alanları yok ederek kendileri için binalar, sanayileşmeler kurdular. Bu faaliyetler su kirliliği, toprak kirliliği, ses kirliliği ve su kirliliği gibi faktörlerden oluşur. Çevresine karşı duyarsız kalmaları beraberindeki getirdiği felaketleri arttırmıştır.

İnsanlar yapmış olduğu faaliyetler ev ve sanayileşmelerden çıkan atıklar sonucunda su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliğine sebep olur. Bacalara filtre takılmaması havaların kirlenmesine, yerlere çöp atılması ve atıkların dışarıya bırakılması toprağın kirlenmesine sebep olur, atık suların akarsulara ve denize bırakılması sonucunda su kirliliği yaşanır, ses ve ışık kirlilikleri de çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.