Simya ve Kimya Arasındaki Farklar

Simya bilimi, kimya biliminin atası sayılır. Simyacıların çalışma alanları günümüz kimyasına göre çok daha değişik alanlarda yoğunlaşmıştır. Simya ile kimya bilimini bir tutmamız pek mümkün olmayabilir. İnsanlık simya biliminden beklediğini bulmamıştır, zaman içinde değişim göstererek modernleşmiş ve kimya biliminin temelini oluşturmuştur.

Simya ile kimya arasındaki farklar

Simya bilimi keşiflerin öncüsüdür, kimya bilimi simyanın izinden gitmiştir.

Simya biliminde deneyler ve elde edilen deneyimlerden yola çıkılırdı, kimya biliminde deneyler ve bilimsel araştırmalar ön planda tutulmuştur.

Simya bilimi mit, din, astroloji, sihir, felsefe karışımından oluşmuştur, modern kimya bilimsel teoriler ve deneysel sonuçlarla ortaya çıkmıştır.

Simya bilimi modern kimyanın başlangıcı sayılmaktadır.

Simyacılar genelde rasgelene çeşitli maddeleri birbirlerine karıştırarak değerli taşlar bulma çabasına girmişlerdir, kimya çalışmalarını bilime ve insanlığa katkıda bulunmak amaçlı çalışmalarını yürütmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir