Tarih Yazıcılığına Neden Önem Verilmiştir

İnsanlar geçmişten günümüze bir çok alanlarda yazılar yazmıştır. Ancak tarih yazıcılığı günümüze kadar nasıl ulaşmıştır. Bu kadar kaynaklar bize nasıl ulaşmıştır biraz bunlara değinmek istiyoruz.

Tarihi olayları aktarmak yeni nesillere bilgiler bırakmak bağımsız toplumların oluşması ve kültür aktarımı açısından çok önemlidir. Tarih nedir  ? Geçmişte insanların yaptığı, yeri ve zamanı belli olan, kanıtlanabilen olayları tarafsız bir bakışla inceleyen bilime tarih denir. Şuan bizim tarihimizde ne olduğunu eski dönemlerde atalarımızın kitaplara, yazılı belgelere işlediği kaynaklardan öğrenebiliyoruz. Bizde günümüz tarihini hem sözlü hem yazılı biçimde gelecek nesillere sorunsuz aktarımını sağlamak için çalışmalıyız.

Tarih boyunca tarih yazıcılığı hangi bölümlere ayrılarak yapılmıştır ?

Zamana Göre Bölümleme : Tarihin dönemlere ayrılması zamana göre, ilkçağ, ortaçağ, yeniçağ gibi kronolojik sıradadır.

Bölgeye Göre Bölümleme : Bölgelere göre ayrılır. Örneğin, Avrupa Tarihi, Asya Tarihi, Türk Tarihi gibi..

Konuya Göre Bölümleme : Konulara göre bölümlendirme yapılıyor. Örneğin, sanat tarihi, edebiyat tarihi, düşünce tarihi gibi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir