Yasa ve Teori Arasındaki Farklar

Yasa ve teori arasında ne gibi farklar vardır ? Yasa  yani kanun ve teori arasındaki farkları sizinle paylaşacağız.

Her iki terimi de anlamak için öncelikle terim anlamları bilmeli ona göre değerlendirip yorumlamalıyız.

Teori : Kesin olarak kanıtlanamayan bilimsel konulara teori adı verilmektedir.  Teori öne sürülmüş bilgiler topluluğudur kesinlik yoktur.  Bir kişi belirli bir konudaki görüşünü savunuyorsa ve bunu kesin olarak ispatlamayamıyorsa bu teoriye bir örnektir.

Kanun : Deneysel ve bilimsel veriler yardımıyla yapılan ispatlanabilen önermelere kanun denir. Her kanun uyulması gereken bir kurallar bütünüdür. Kanıtlanabilir belgelere dayanan her çalışma kanun niteliği taşır.

Kanunlar herkes tarafından kabul görmüş kurallardır. Deneyler ve bilimsel çalışmalar sonucu kesin olarak netlik kazanmış ve herkes tarafından uyulması zorunlu kurallardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir