Türk Dil Kurumunun Görevleri Nelerdir

Türk Dil Kurumu (TDK) Atatürk’ün direktifleri doğrultusunda kurulmuştur. Dilimizin yozlaşmasını önlemek adına çalışmalar yaparak, dilimize giren yabancı kelimelerin karşılığını getirmektedir. Çeşitli seminer ve yayınlar aracılığı ile dilimizin Türkçe kullanılmasında çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Türk dil kurumun sorumluluk ve görevleri şöyle;
Yazılı ve sözlü kaynaklardan yararlanarak kelimelerin Türkçeleştirilmesi.

Türk kültürünün geliştirilmesi için Türk dilinde çalışmalar yapmak. Türk dilinin zenginleştirilmesini sağlamak.

Türk dilinin ve dilbilgisinin geliştirilmesi için kongre, sempozyum, konferans, sergiler, geziler ve toplantılar düzenleyerek geliştirilmesin sağlamak.

Türk dilinin geliştirilmesi adına çalışmalar gerçekleştirilmek.

Yabancı kelimelerin tespitinin yapılması ve Türkçe karşılıklarının bulunması.

Yüksek Kurumun ve Kanunların verdiği diğer görevlerinin yerine getirmek.

Amaç ve görevler doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı yayımların izlenimlerini takip ederek Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak.

Bilim, sanat ve teknik terimlerin araştırılması ve açıklamalarının Türkçe olarak verilmesi.

Türk dilini birleştirici ve yeni nesillere Türkçenin doğru şekilde aktarılması için çalışmalarda bulunmak. Resmi özel eğitim ve öğretim kuruluşlarına çalışmaları iletmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.