Ulufe ve Cülus Bahşişi Nedir

Ulufe Bahşişi: Osmanlı İmparatorluğunda uygulanan sistemle kapıkulu askerlerine üç ayda bir kez verilen maaştır. Üç ayda bir maaş alırlar. Padişah değiştiği zaman ulufelere tekrardan ikramiye verilir. Maaşın karşılanması için hazine kaynakları kullanılır. Dağıtılan maaş ana kütük defterine kaydedilerek ulufelere sunulur. Defterde kayıtlı ulufelerin sayısına göre maaşları verilir. Verilen kişiler hakkında detaylı bilgi tutulur. Ulufe maaşı alacak kişilerde bulunan “esame” kağıdına göre derecesine göre verilirdi.

Cülus Bahşişi: Tahtadaki padişahın ölmesi veya indirilmesi sonucunda yerine geçen padişahın verdiği hediyedir. Asker ve memurlara verilen maaştır. Cülus dağıtımında yeniçeriler üç bin, sipahiler bin, acemi oğlanlara ikişer bin ve topçulara biner akçe verilirdi. Memur sınıfında olan kişilere otuz bin, müderrislere üç bin, defterdarlara yirmi bin gibi ödemeler yapılırdı. Yeniçeriler tarafından maaşlar beğenilmediği zaman isyan çıkartılırdı. Cülus bahşişi almak için bir çok kez isyanları desteklemişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.