Yüksek Mahkemeler Nelerdir

Ülkemizin güçler ayrılığında yargı kısmını temsil eden mahkemelerdir. Yüksek mahkemeler sınıfı önemli davaların görüşüldüğü ve ülkenin kaderini belirleyecek kararların alındığı makamlardır.

Anayasa: TBMM iç tüzüğüne göre hareket eder. Çıkarılacak olan bir kanunun Anayasa’ya aykırı olup olmadığını kontrol eder. Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı tarafından şikayet edildiği takdirde yüce divan konumunu alarak karar verir. Burada Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar yüksek düzeyde devlet adamları yargılanır.

Yargıtay: Mahkemelerin aldığı kararları inceler. İtiraz edilen davalar Yargıtay da son karara bağlanır.

Danıştay: İdari mahkemelerin kararlarında son kararı verir.

Askeri Yargıtay: Askeri mahkemelerde verilen kararlarda itiraz edilirse son karar verilir.

Sayıştay: Bütçe ve ekonomi alanında karsızlığa bağlanıldığı zaman hesap işlemleri konusunda son kararın verildiği son merciidir.

Uyuşmazlık Mahkemesi: Askeri ve sivil mahkemelerin verdiği kararlarda uyuşmazlık olması durumunda kendisini gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.