Anayasa Nedir Kısaca

Anayasa, devletin yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerini düzenleyen temel kanunları kapsar. Anayasa temel hükümlere sahiptir. Devletin bütünlüğü, halkın hak ve özgürlükleri ve devletin organlarının işleyişini sağlayan kanunlar bütünüdür. İlk anayasa 1215 yılında İngiltere’de kral ile halk temsilcileri arasında Magna Chartha anayasası adı altında imzalanmıştır. Tarihi önemi ilk anayasa olması ve medeniyetlere yol göstermesidir.

Devletin yapısını, biçimini, yönetimini, milli egemenliği, hak ve özgürlükleri belirleyen ana kanundur. Cumhuriyet ve demokrasi ikilisine sahip ülkelerde kanunlardan üstün kanun anayasa vardır. Yargı makamlarının üstünde anayasa kanunlar çerçevesinde çeşitli davalara bakar. Devletin idaresi, yönetimi, hainlik, hak ve hürriyetler gibi çeşitli davaları kapsamaktadır.

Anayasa değişikliği devletin yönetim yeri olan mecliste yapılır. Oy çoğunluğu istenilen oranda elde edildiği takdirde oylama sonucunda kabul edilir veya reddedilebilir. Anayasa kabul edilse dahi Cumhurbaşkanının onayına tabi tutulur. Gerekli durumlarda referanduma gidilerek halkın özgür iradesine bırakılır. Ülke yönetimindeki değişikliklerde referandum önemli yere sahiptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir