Divan Edebiyatının Genel Özellikleri

Divan Edebiyatının Özellikleri Hakkında Bilgi

Arapların İslamiyet’i kabul etmesi sonucunda Arap Yarımadasında ortaya çıkan edebiyat türüdür.

Aruz ölçüsü ve ölçü arasındaki hecelerde kısalılık görülür.

Nazım birimi beyit olup dörtlük ve bentler ile kullanılmıştır.

Manzum denilen kalıplar halinde sözler ifade edildi.

Ele aldığı konular şarap, kadın, aşk ve toplumsal olayları üzerine yazılır.

Başlıkları olmadığından dolayı isimlerinin yazılan nazım şekline göre isim verilirdi.

Sanat sanat için olduğu benimsenerek yazılırdı.

Divan edebiyatının nazım şekli gazel, kaside, mesnevi, kıta, tuyuğ, rubai, şarkı ve müstezattır.

Şiirlerin son beyitlerinde halk edebiyatında mahlas adını alan şairin ismine yer verilir.

Tam ve zengin kafiye şeklinde yazılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir