Kasım, 2018

 • 19 Kasım

  Havanın Uçurtmaya Uyguladığı Kuvvete Ne Ad Verilir

  Uçurtmayı bıraktığımızda rüzgarın etkisi ile gökyüzüne doğru yükselir. Uçurtmanın uçmasını sağlayan rüzgardır. Uçurtmanın uçması için rüzgarın uyguladığı kuvvet vardır, buna itme kuvveti denir. Havanın uçurtmaya itme kuvveti uygulayarak gökyüzünde süzülmesini sağlar. Uçurtmaların gökyüzünde süzülmesi için kuvvet uygulanması gerekir. Üst kısımdan gelen aşağıya doğru dağıldığından uçurtma gökyüzünde doğru yükselir. Belirli bir …

 • 12 Kasım

  Tarih Bilimini Niçin Öğrenmeliyiz

  Tarih bilimi geçmişte yaşanan olaylar hakkında bilgi toplar, keşifler yapar ve olayları aydınlatır. Tarih bilimi geçmişte vuku bulmuş olayları keşifler ile ortaya çıkartır. Birçok bilimden yararlanarak geçmişte neler olmuş hakkında araştırmalar yapar. Kısaca tarih geçmişimiz hakkında bilgi verir. Tarihi öğrenmek geçmişimizi öğrenmektir. Tarih tekerrürden ibaret olduğundan tarihini unutan insanlar çok …

 • 9 Kasım

  Horon Halk Oyunu Hangi Yöreye Aittir

  Horon Doğu Karadeniz bölgesinde erkekli ve kızlı oynanan yöresel halk oyunudur. Kutlamalar, eğlenceler, asker uğurlama, nişan, şenlikler gibi toplu etkinliklerde bölgede horon oyunları oynanmaktadır. Yöresel halk oyunu olmasından çevre bölgelerde de görülmektedir. Horon başta Ordu, Giresun, Trabzon, Kemençe, Of, Sürmene, Rize illerinde oynanmaktadır. Horon beraberinde başka yöresel oyunlarında ortaya çıkmasını …

 • 8 Kasım

  Atatürk’ün Kurmay Yüzbaşı Olarak Mezun Olduğu Okul

  Genç Mustafa Kemal’in eğitim hayatı askeri okullarda geçmiştir. Harp okulunda 3 senelik eğitimin ardından 10 Şubat 1902’de Teğmen rütbesi ile mezun olmuştur. Eğitim hayatına devam ederek Harp Akademisine girdi. 1903 yılında Üsteğmen oldu. Harp Akademisinde 11 Ocak 1905 tarihinde Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile mezun olmuştur. Zekası, üstün yetenekleri, karakteri ile …

 • 8 Kasım

  İlk Düzenli Orduyu Kim Kurdu

  Türkler tarih boyunca orduya önem vermiş millettir. Disiplinli, tertipli, savaş stratejileri oluşturan ordular kurmuşlardır. Dünyada birçok orduya örnek olacak ordular kurarak geliştirmişlerdir. Mete Han ise Türk tarihinde ilk düzenli orduyu kurarak orduların çok daha düzenli ve başarı sağlayacak şekilde olmasını sağlamıştır. Türk tarihinde ilk düzenli ordu M.Ö. 209 yılında Asya …

 • 8 Kasım

  Sürekli Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Biri Ne Tür Olumsuzluklar Yaşar

  Sürekli yüksek sesle müzik dinlemek işitme kaybına yol açar. Yüksek ses doğrudan kulağımıza etki yapmaktadır. Kulağımız, kulak zarımızın zarar görmesi durumunda işitme kaybı, aşırı stres, aşırı sinirlilik, davranış bozukluğu, baygınlık, bitkinlik, huzursuzluk gibi olumsuzlar görülür. Yüksek seste müzik dinlemek bir müddet sonra rahatsızlık derecesine dönüşür. Yüksek sesin insan sağlığına verdiği …

 • 7 Kasım

  Karınca Yuvalarının Ağzı Hangi Yönü Gösterir

  Yön bulmak için kullanılabilecek yöntemlerden biri karınca yuvalarının ağızlarını hangi yöne baktığını bularak yön bulma yöntemidir. Karınca yuvalarının ağzı belli bir yöne bakar. Karınca yuvalarının ağızlarını incelediğiniz zaman ağız kısmı her zaman Güneyi gösterir. Neden kuzey değil de güney? Bunun sebebi karıncaların soğuktan korunmak istemeleridir. Karıncalar yuvalarını yaparken topraktan tepe …

 • 7 Kasım

  Alak Suresinin İlk Beş Ayeti Nedir

  Kur’an-ı Kerim’de yer alan ilk ayetlerden biri Alak suresidir. Alak Suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı aşağıda verilmiştir. Alak Suresi İlk Beş Ayeti Arapçası 1- İkra’ bismi rabbikelleziy halak 2- Halekal’insane min ‘alak 3- Ikra’ ve rabbükel’ekram 4- Elleziy ‘alleme bilkalem 5- Allemel’insane ma lem ya’lem Alak Suresinin İlk Beş …

 • 7 Kasım

  Cumhuriyetten Önceki Devletimizin Adı Nedir

  Türkiye Cumhuriyet’i kurulmadan önce sınırlarımız üzerinde Osmanlı Devleti vardı. Osmanlı devletine ait topraklar üzerinde kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te kurulmuştur. Cumhuriyetten önce Osmanlı Devleti vardı. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra yerine Cumhuriyet yönetim biçimine sahip demokrasisi olan bir ülke kurulmuştur. Halkın egemenliğini sağladığı ülkenin …

 • 6 Kasım

  Müslümanların Medine De İlk Eğitim Gördükleri Yer

  Müslümanlar birçok yerde ibadetlerini yerine getirmişlerdir ancak ilk eğitim ve öğretimlerini Suffa adı verilen yerde almışlardır. Müslümanlar Medine’ye hicret ettikten sonra eğitimlerini burada almaya başladılar. Türkçe’de “Sofa” kelimesinin Arapça karşılığıdır. Mektep vazifesi gören Suffa ve Peygamber ailesi için birkaç odanın bulunduğu yerdir. Bizzat peygamber efendimiz Suffa adı verilen mektepte öğrencilere …