Yasama, Yürütme ve Yargı Nedir

Devletin güçler ayrılığı yasasında yer alan yasama, yürütme ve yargı birbirlerinden bağımsız şekilde hizmet sağlamaktadır. Güçler ayrılığı yasasına göre birbirlerine müdahale edemezler ve bağımsız şekilde hizmet verirler.

Yasama
Anayasa tarafından TBMM verilen yetkidir. Kanun çıkarma, değiştirme ve düzenleme sağlayabilirler. Bakanlar kurulunu denetleme ve bütçe hesaplama tasarılarında karar vermektir. Savaş ilan etmek, uluslararası antlaşmalar gibi çeşitli şekilde hizmetler sunarlar. Yasama sayesinde ülke yönetilir.

Yürütme
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar kurulundan oluşmaktadır. Kendilerine Anayasa, Yargı ve Yasalar tarafından verilen yetkileri kullanarak ülke yönetimini sağlarlar. Yasama organı tarafından çıkarılan kanunları uygulamak ve takip etmektir.

Yargı
Yürütme başta olmak üzere insanların haklarını koruyan ve denetleyen kurumdur. Anayasa tarafından kendisine verilen yetkiler doğrultusunda toplumsal olarak düzeni bozan kişilerin cezalandırılmasını sağlayarak toplumda refah bir yaşam düzeyi sağlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir